ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ AIOLOS TEAM

Το Α και το Ω στον χώρο των μετακομίσεων και της μεταφοράς (εμπορευμάτων ή οικοσκευών) είναι όπως όλοι γνωρίζουμε, η συσκευασία. Αν η συσκευασία δεν είναι επαγγελματική και κατά τέτοιο τρόπο που να προστατεύει τα μεταφερόμενα αντικείμενα από χτυπήματα και φθορές, το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι ζημιογόνο.

Το Α και το Ω στον χώρο των μετακομίσεων είναι η συσκευασία

Γι’ αυτό το λόγο οι άνθρωποι της Aiolos Team έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα την διασφάλιση της επαγγελματικής συσκευασίας.

Η καλή συσκευασία θέλει και τους κατάλληλους συνεργάτες!

Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι οι πελάτες μας. Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν τα υλικά που είναι απαραίτητα για την ασφαλή συσκευασία, ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος (π.χ. για ευαίσθητα ή εύθραυστα πράγματα χρησιμοποιούνται ξυλοκιβώτια). Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι αρίστης ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών.

Λόγω της ολοένα αυξανόμενης μόλυνσης του περιβάλλοντος του πλανήτη μας και της οικολογικής ευαισθησίας που διακατέχει όλο το προσωπικό μας φροντίζουμε – όπου αυτό είναι εφικτό – να χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά.

Η συνέπεια και υπευθυνότητα με την οποία εκτελούμε κάθε εργασία που μας ανατίθεται, μας καθιστά παράδειγμα στους τομείς της μετακόμισης, μεταφοράς, συσκευασίας και αποθήκευσης.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορές.

Φροντίζουμε – όπου αυτό είναι εφικτό – να χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά.


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

100% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στην Aiolos Team αντιμετωπίζουμε την κάθε μεταφορά με 100% υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Έτσι οι συσκευασίες διπλο-ελέγχονται ενώ παράλληλα δίνεται ειδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά και τη τοποθέτηση των μεταφερόμενων αντικειμένων.

aiolos team logo png
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΩΣΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΗΝΟΤΗΤΑ
website development & SEO by Global Internet Projects